OPEN DAG 1 JUNI 🎈 Klik hier voor de uitnodiging

Samen maken we van alles en meer mogelijk

Zorgboerderij de Molenhoeve ontvangt ouderen met een beperking die baat hebben bij activiteiten op de zorgboerderij en haar prachtige omgeving.

Zorgboerderij de Molenhoeve is een zelfstandige onderneming en ontvangt geen subsidies. Onze financiering komt uit het Persoons Gebonden Budget van onze deelnemers en uit onze contracten met de gemeenten Molenlanden en Drechtsteden.

Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve is opgericht om financiële ondersteuning te bieden aan activiteiten en middelen die niet uit het budget van de zorgboerderij kunnen worden bekostigd. De extra’s dus! De bedoeling hiervan is om door middel van de extra’s de deelnemers zoveel mogelijk te ondersteunen in het dragelijk maken en het vertragen van hun beperking(en).

De stichting is notarieel opgericht op 1 april 2016. Het bestuur bestaat uit Eli Vonk (voorzitter), Arthur Hameete (penningmeester) en Elise den Ouden (secretaris). Zij ontvangen geen vergoeding zodat elke donatie en gift ten gunste komt aan de deelnemers van de zorgboerderij.

Wil je ook bijdragen aan een zinvolle en gezonde dagbesteding voor ouderen met een beperking? Je kunt stichting Vrienden van de Molenhoeve helpen door een éénmalige donatie te doen. Ook kun je vrienden worden van de stichting door jaarlijks een bepaald bedrag te doneren via incasso. Door periodiek te schenken aan de stichting Vrienden van de Molenhoeve zijn je giften 100 % aftrekbaar.

Alle donaties dragen bij aan het welzijn en de belangenbehartiging van de deelnemers van Zorgboerderij de Molenhoeve. Je kunt je donatie overmaken op bankrekeningnummer: NL53 RABO 0309 4411 29 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve te Streefkerk. De stichting is erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bij voorbaat hartelijk dank voor je steun ❤️

Stichting Vrienden van de zorgboerderij de Molenhoeve

Postadres:
Kortland 6
2951 GM Alblasserdam
E-mail: vrienden@opdemolenhoeve.nl
Tel. 0184-682009
RSIN: 8562.40.771

Downloads

Net als de Molenhoeve een nieuwe website?

Leuk en we helpen je graag verder! Samen met denkers en doeners werken we aan websites, huisstijlen en bijvoorbeeld social media.

We maken communicatie leuk en effectief en zorgen ervoor dat je met plezier kunt bouwen aan je merk. Laat eens van je horen!